Hus och hem

Säker vattendetektor

Säker vattendetektor

Det finns många delar av bostaden som kan utsättas för påfrestningar vilka är allt för stora. Fuktskador och mögel kan ödelägga en hel fastighet med otaliga renoveringar och kostnader som resultat. Vattenlarm har blivit ett populärt sätt att skydda sig mot vissa av dessa risker och kostnader. Det är inte för inte som många villaägare är snabba med att installera sensorer så fort som möjligt efter att man flyttat in. De flesta råkar inte ut för några kostsamma olyckor, men för de som drabbas av skador kan det innebära höga kostnader att få huset på fötter igen.

Var sätter man vattenlarm?

Många av de fuktskador vi drabbas av går att hitta direkt. Det kan handla om en dålig packning eller om ett rör som blivit skadat. När man snabbt identifierar problemet kan man hinna i tid och undvika kostnader. Risken är om vattenläckor visar sig långt senare när väggar och golv hunnit dra upp fukten rejält. Varmvattenberedare är ett av de områden som ofta förekommer när man ser över riskområden. Här kan en fuktskada växa under lång tid utan att någon lägger märke till det. Ett vattenlarm varnar omgående och gör så att husägare eller servicepersonal kan hantera utmaningen innan det blivit någon dyrare skada på huset.

När man har ett bra hemlarm kan man många gånger välja att koppla in även ett vattenlarm. Ett sådant fungerar då som en varnare vilken skickar information både till larmföretag och husägare. Kostnaden för ett vattenlarm är obetydlig i relation till vad det kostar att riva ut ett golv. Därför har det blivit vanligare att ha detta som en lika naturlig säkerhetsutrustning som någonting annat. För att man skall få så bra skydd som möjligt är det viktigt att få bra support när vattenlarm skall sättas in. Källare, vitvaror, diskmaskin och varmvattenberedare är några av de områden man oftast garderar. Här kan man ha stående vatten utan att någon lägger märke till det. Om man är iväg, kan man också förlita sig på att ett vattenlarm identifierar problemen och kallar på hjälp som kan avhjälpa det hela även om man inte befinner sig i staden.