Nyheter

Läkare via bemanningsföretag bör träna och sova mycket

Oavsett vilken yrkesgrupp du tillhör är det viktigt att du tar hand om dig själv och din hälsa. Detta för att du ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt samt för att du ska må bra även i övrigt. Inte minst är detta viktigt när du jobbar som läkare via bemanningsföretag. Läs vidare så tipsar vi dig om hur du kan optimera ditt välbefinnande!

Så kan läkare via bemanningsföretag optimera sitt välbefinnande

När du jobbar som läkare via bemanningsföretag är det viktigt att du optimerar ditt välbefinnande. Detta kan du göra på följande sätt:

  • Sätt av åtminstone 30 minuter om dagen åt träning. Det kan förvisso vara frestande att strunta i träningen när arbetsschemat är väldigt hektiskt och fullspäckat. Men det är viktigt att du som jobbar som läkare via bemanningsföretag försöker sätta av i alla fall en halvtimme om dagen till att träna. Genom att göra detta kan du hålla dig i bättre form under ditt uppdrag och även må bättre rent mentalt. Dessutom har det visat sig att medarbetare som tränar regelbundet har färre sjukdagar samt är mindre stressade.
  • Sova så mycket du bara kan (inom rimliga gränser). Det är också viktigt att du försöker få tillräckligt mycket sömn. Sömnen är nämligen avgörande för hur väl du kan prestera på din arbetsplats. Rekommendationen är att du försöker sova någonstans mellan 7 och 9 timmar om du är en frisk vuxen individ. Detta kanske kan vara svårt att få till utifrån ditt arbetsschema. Men sömnen är som sagt viktig för dig och du bör därför fokusera på den för att främja din mentala och fysiska hälsa. Dessutom är dina patienter beroende av att du är utvilad och pigg när du jobbar med dem.
  • Ta trapporna – strunta i hissen. Det kan kanske vara lockande att ta hissen när du till exempel ska åka upp och ner mellan våningarna på ett sjukhus. Men vad du istället bör göra är att strunta i hissen till förmån för trapporna. Genom att gå i trapport 10 minuter om dagen, tre gånger per dag, får du ju in de 30 minuter träning varje dag som vi rekommenderar enligt ovan!